USPOREDI PAKETE

CLOUD MINI CLOUD FULL CLOUD CUSTOM CLOUD PRIVATE

Zatražite ponudu


Za obrtnike, male kompanije i pojedince

Zatražite ponudu


Za većinu kompanija sa mogućnošću novih modula

Zatražite ponudu


Za većinu kompanija sa mogućnošću prilagođenih modula

Zatražite ponudu


Lokalno instaliran CRM na vlastitom serveru

MODULI
MODULI
  KOMPANIJE
KOMPANIJE
  KONTAKTI
KONTAKTI
  ZAPOSLENICI
ZAPOSLENICI
  AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
  DOKUMENTI
DOKUMENTI
  ZADACI
ZADACI
  BILJEŠKE
BILJEŠKE
  PORUKE
PORUKE
  Novo KALENDAR
Novo KALENDAR
  PROJEKTI
PROJEKTI
  DNEVNI IZVJEŠTAJI
DNEVNI IZVJEŠTAJI
  NARUDŽBE
NARUDŽBE
  NALOZI
NALOZI
  KOMERCIJALA
KOMERCIJALA
APLIKACIJE
APLIKACIJE
  WINDOWS APLIKACIJA
WINDOWS APLIKACIJA
  ANDROID APLIKACIJA
ANDROID APLIKACIJA
  IOS APLIKACIJA
IOS APLIKACIJA
PROSTOR I SIGURNOST
PROSTOR I SIGURNOST
  PROSTOR PO KORISNIKU
PROSTOR PO KORISNIKU 1 GB 1 GB 2 GB prema serveru
  SIGURNA VEZA SSL
SIGURNA VEZA SSL prema serveru
  NADGRADNJE I UNAPRJEĐENJA
NADGRADNJE I UNAPRJEĐENJA prema serveru
  SIGURNOSNA KOPIJA PODATAKA
SIGURNOSNA KOPIJA PODATAKA prema serveru
PODRŠKA I NADOGRADNJA
PODRŠKA I NADOGRADNJA
  EMAIL PODRŠKA
EMAIL PODRŠKA uz ugovor
  ONLINE LIVE PODRŠKA
ONLINE LIVE PODRŠKA uz ugovor
  TELEFONSKA PODRŠKA
TELEFONSKA PODRŠKA uz ugovor
  NOVI MODULI
NOVI MODULI uz ugovor
  PRILAGOĐENI MODULI
PRILAGOĐENI MODULI